Allemansrätten

“Inte störa – inte förstöra”

“Inte störa – inte förstöra”

I Sverige vi har en unik rätt att vistas i skog och mark, vilket gör att vi alla kan ta del av den härliga naturen. Men som gäster här finns det några saker att tänka på. Det finns faktiskt skyldigheter som vi som nyttjar allemansrätten behöver ta hänsyn till, mot natur och djurliv, markägare och andra människor.

Det är ofta en privat markägares mark du vistas på och att visa hänsyn är en förutsättning för att vi ska vara välkomna även i framtiden. Att hålla sig till regeln ”inte störa – inte förstöra” är en bra utgångspunkt.

Några saker att vara extra uppmärksam på:

1. Klä dig gärna färgglatt när du är i skogen. Då syns du lättare för såväl jaktlag som ditt sällskap på skogsturen.

2. Gå aldrig på sådda åkrar, eller annan odlad mark, då grödorna lätt kan ta skada. Undvik även att beträda skogsområden som är nyplanterade.

3. I skyddade områden, exempelvis nationalparker, naturreservat eller djur- och växtskyddsområden gäller särskilda regler som kan innebära att allemansrätten är begränsad. Bestämmelserna finns ofta uppsatta på skyltar när du går in i ett skyddat område. Många gånger finns också annan information som berättar varför området är värdefullt och har skyddats.

4. Visa hänsyn till djuren i beteshagar så att de inte skräms och även för de vilda djuren i skogen. Extra viktigt under våren då många ungar föds. Har du hund med dig måste du hålla den under extra stor uppsikt under perioden 1 mars till 20 augusti.

5. Ta alltid hänsyn till hemfridszonen, det vill säga området/tomten närmast ett bostadshus. Den som bor där har rätt till sitt eget privata område och att få vara ostörd. Kör inte på privata vägar eller vägar med körförbud. Skylten sitter uppe av en anledning.

6. Parkera på anvisad plats och var extra varsam så att ingen väg eller bom blockeras och utryckningsfordon eller lantbruksmaskiner lätt kan ta sig förbi.

7. Det är tillåtet att göra upp eld i naturen, så länge det sker under kontrollerade former. För att minska risken att elden sprids – elda ALDRIG vid torrt väder eller när eldningsförbud råder. Har du väl tänt en eld så se till att släcka den ordentligt innan du beger dig vidare. 

8. Att fiska ingår inte i allemansrätten. Det är däremot fritt att fiska med spö, och vissa andra handredskap, längs med kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Vill du fiska i andra vatten så krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Allemansrätten är en sedan 1994 grundlagsskyddad rätt, vars främsta syfte är att ge alla människor möjlighet att, i stort sett fritt, röra sig i skog och mark. Allemansrätten är inte bara en rättighet, utan det finns också skyldigheter som vi som nyttjar den behöver ta hänsyn till, mot natur och djurliv, markägare och andra människor.

Färgglada kläder för sommarens äventyr

Garphyttan Specialist Anorak Green M

Pris 2 490 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Specialist Fleece Orange M

Pris 990 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Overshirt Orange M

Pris 1 090 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Specialist Anorak Green M

Pris 2 490 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Specialist Fleece Orange M

Pris 990 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Overshirt Orange M

Pris 1 090 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Specialist Stretch Shorts Orange W

Pris 990 kr
Välj färg och storlek