Garpyttan Guide:
Elda säkert

Lägerelden är en viktig del i vårt friluftsliv,
men det gäller att ha koll

Lägerelden är en viktig del i vårt friluftsliv,
men det gäller att ha koll

Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld. Du får dock elda på de flesta håll i landet – om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar djur och växter.

Kolla upp brandrisken

Är det tillåtet att elda i det fria just här, just nu? Det är inte alldeles självklart. Vid torrt väder kan länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst utfärda tillfälliga eldningsförbud – och befinner du dig i en nationalpark eller ett naturreservat kan det finnas ett permanent förbud eller särskilda riktlinjer. Aktuell information hittar du som regel på kommunens eller länsstyrelsens hemsida. Campingplatser och turistbyråer brukar också kunna ge besked om brandrisken – liksom anslag på platsen, om du befinner dig i ett skyddat område. Grundläggande riktlinjer och tips kring eldning i naturen finns på naturvardsverket.se och msb.se.

Välj rätt plats och underlag

Välj en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och växter. Grus eller sandmark är lämpligt – mossa, torvmark och jordig skogsmark mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden kan sprida sig, den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Elda inte direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker lätt sönder och får sår som aldrig läker.

Gör en avgränsning runt eldstaden genom att gräva upp grus eller lägga stenar eller en jordsträng runt elden samt att hålla den liten.

Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Blåser det hårt bör du inte elda alls, då är risken för spridning onödigt stor.

Gör inte upp onödigt stora eldar. De kräver mer bränsle och är svårare att kontrollera. Det blir även svårare att värma mat och torka kläder. Små eldar är alltid mer effektiva och användbara, du kan sitta närmare elden och får bättre kontroll.

Skona levande träd

Ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Innan du eldar behöver du ha en plan för hur elden ska släckas. Vatten är förstås säkrast – har du tillgång till mycket är det bra att vattengjuta marken runt elden i förväg, för att hindra spridning. Granruskor – gärna blöta – är bättre att ha till hands än lövruskor om elden trots allt skulle sprida sig. Pressa då ruskan mot lågorna istället för att piska, så är risken mindre att du sprider gnistor.

Släck, släck, släck

Låt elden brinna ut helt och hållet, vattengjut sedan ordentligt och rör om så att glöden slocknar. Peta isär stenarna du har lagt runt härden så svalnar de fortare.

Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar, för att förhindra att elden flammar upp igen när du lämnat platsen. Och så lite extra vatten, för att vara på den säkra sidan.

Slutord

I perioder med torrt väder och stor brandrisk kan länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst utfärda eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får dock i de flesta fall använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig. I vissa extrema fall kan dock ett eldningsförbud även gälla sådan utrustning.

Bra information och länkar finns på naturvardsverket.se och msb.se.

Kläder för sommaraktiviteten

Garphyttan Crafter Carpenter Shirt Purple/Mustard M

Pris 790 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Overshirt Green W

Pris 1 090 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Specialist Gaiter Trouser Khaki M

Pris 1 090 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Trucker Cap Honey Mustard

Pris 290 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Carpenter Shirt Purple/Mustard M

Pris 790 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Overshirt Green W

Pris 1 090 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Specialist Gaiter Trouser Khaki M

Pris 1 090 kr
Välj färg och storlek

Garphyttan Crafter Trucker Cap Honey Mustard

Pris 290 kr
Välj färg och storlek