Integritetspolicy

Innehåll

1. Bakgrund

2. Definitioner

3. Hur samlar företaget in personuppgifter?

4. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig som kund, för vilket ändamål och på vilken laglig grund?

5. Sociala plattformar

6. Cookies

7. Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

8. Dina rättigheter och val

9. Samtycke

10. Vilka kan vi komma att dela dina Personuppgifter med?

11. Var behandlar vi dina Personuppgifter?

12. Hur skyddas dina Personuppgifter?

13. Tillsyn och efterlevnad

14. Tredjepartsvillkor

15. Ändring av Integritetspolicyn

16. Förvärv

17. Kontakta oss

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy ("Integritetspolicy") har utformats för att medvetandegöra dig om att Garphyttan Original AB ("Företaget", "vi", "oss") behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du köper våra produkter eller använder våra tjänster, besöker vår webbplats eller i övrigt är i kontakt med oss.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd ("Dataskyddsreglerna").

Integritetspolicyn gäller (i) då Företaget tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i vår webbutik, (ii) vid utskick av nyhetsbrev, (iii) vid annan marknadsföring i form av anpassade erbjudanden och rabatter, (iv) i all övrig kontakt med Företaget i samband med besök på vår webbplats www.garphyttan.com ("Webbplatsen") eller via sociala plattformar samt (v) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

Garphyttan Original AB, org. nr 559228-2411, Mailbox 408, 111 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

Nedan följer en sammanfattning över de personuppgifter vi samlar in under ditt besök på vår Webbplatsen:

● vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte;

● vi samlar in personuppgifter vid avslutat köp i syfte att behandla och skicka din order men även för marknads- och kundkommunikation;

● vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system;

● vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys; och

● vi spårar vilka produkter du har titta på, lagt i varukorgen och köpt. Vi kan i vissa tillfällen använda denna data för att ge dig personliga produktrekommendationer.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet "personuppgift" information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kortnummer och IP-adress ("Personuppgifter").

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet "behandling" avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy ("Behandling").

3. Hur samlar företaget in personuppgifter?

Företaget inhämtar Personuppgifter i första hand direkt från dig som kund.

Vi registrerar, eller kan komma att registrera dina Personuppgifter i samband med:

● en slutförd order på Webbplatsen;

● när du fyller i din e-postadress på Webbplatsen;

● om du kontaktar oss via e-post, via telefon, Webbplatsen eller sociala medier;

● om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev;

● om du anmäler dig till att erhålla nyhetsbrev från Företagets koncernbolag; och

● ditt besök på Webbplatsen inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

4. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig som kund, för vilket ändamål och på vilken laglig grund?

Ändamål Personuppgifter behandlas för att kunna: Kategorier av Personuppgifter
För att kunna hantera beställning och köp ● Leverera en beställd produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).

● Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag.

● Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.

● Kontroll av kundens adress mot Klarna.

● Namn

● Personnummer

● Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

● Betalningshistorik

● Betalningsinformation

● Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

● Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

 

Laglig grund: Köpeavtalet med kund. Denna insamling av dina Personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 7 år. Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 7 år, därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto. Personuppgifter behandlas för att kunna skapa kundens personliga sidor och administrera konto, t.ex. för att: Ge behörighet att logga in. Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter. Göra det möjligt för kunden att följa sin orderhistorik. Hantera kundens val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik.
Ändamål Personuppgifter behandlas för att kunna: Kategorier av Personuppgifter
För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto ● Ge behörighet att logga in.

● Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.

● Göra det möjligt för kunden att följa sin orderhistorik.

 

● Namn

● Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

● Användarnamn och lösenord

 

Laglig grund: Registrerade kunder – berättigat intresse (intresseavvägning)

Fullgörande av avtalet om registrerade kunder . Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna administrera ditt användarkonto.

Lagringsperiod: Tills dess att du avslutar kontot.

 

Ändamål Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra företagets tjänster och produkter Kategorier av Personuppgifter
För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

 

● Visa relevanta produktrekommendationer, påminna kunden om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden.

● Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post.

● Utföra kampanjer till

○ Alla kunder

○ Ett visst kundsegment (t.ex. kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige)

○ En enskild kund

● Namn

● Ålder

● Bostadsort

● Köp och orderhistorik

● Användargenererad information, t.ex. besöks- och klickhistorik, baserat på användning av Företagets Webbplats och andra tjänster i digitala kanaler

● Uppgifter om hur kunden använder Företagets Webbplats, och andra digitala kanaler

● Uppgifter om genomförda köp

 

Laglig grund: Registrerade och icke-registrerade kunder – berättigat

intresse (intresseavvägning). Mottagare av nyhetsbrev och besökare på Webbplats – berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Lagringsperiod: 36 månader eller tills dess att du avregistrerar dig.

 

Ändamål Personuppgifter behandlas för att kunna: Kategorier av personuppgifter
För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och events

 

● Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av Företaget.

● Identifiera deltagaren.

● Utse vinnare och förmedla vinster.

● Namn

● Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

● Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

 

Laglig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning).

 

Lagringsperiod: 12 månader efter avslutat event eller tävling.

 

Ändamål Personuppgifter behandlas för att kunna: Kategorier av Personuppgifter
För att kunna tillhandahålla kundtjänst och service

 

● Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via e-post, telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).

● Säkerställa kundens identitet

● Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

 

● Namn

● Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

● Kundens korrespondens

● Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

● Person- eller samordningsnummer

 

Laglig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning).

 

Lagringsperiod: 36 månader.

 

Ändamål Personuppgifter behandlas för att kunna: Kategorier av Personuppgifter
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Företagets tjänster

 

● Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i ett företags digitala kanaler.

● Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets sortiment.

● Ge kunderna en möjlighet att påverka det sortiment som ett företag tillhandahåller.

 

● Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

● Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

● Tekniska data rörande enheter som kunden använder och inställningar. t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

● Information om hur kunden interagerat med Företaget, d.v.s. hur kunden använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur kunden når och lämnar tjänsten etc.

 

Laglig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 

Lagringsperiod: 36 månader.


I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna Personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, samtycke eller för att uppfylla lagkrav. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken längst ned "Kontakta oss".

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina Personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 36 månader. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

5. Sociala plattformar

Företaget använder sig av Facebook och Instagram som kanal för att komma i kontakt med våra kunder samt marknadsföra och informera om vår verksamhet och varor. I samband med detta är Företaget personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Företaget accepterar inte att kränkande innehåll publiceras på våra sociala plattformar. Företaget omber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Vi kan således även utifrån vad Företaget bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll.

6. Cookies

När du använder vår Webbplats kan det hända att vissa Personuppgifter samlas in via så kallade cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. . Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Garphyttan.com använder cookies av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om hur du du stänger av cookies nedan. Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.www.pts.se

Hur använder vi cookies?

På våra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. Vi använder även Cookies för inställningar, t.ex. komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Användarupplevelse

Vi använder cookies när du är inloggad på vår webbplats och för att t.ex. avgöra vilket språk sidan ska visas på för olika användare. Vi använder cookies för att optimera hastigheten på webbsidan.

Marknadsföring

Vi använder Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Webbutveckling

Vi använder cookies för att sammanställa anonym, aggregerad webbstatistik som gör det möjligt för oss att förstå hur besökare använder vår webbplats och hjälper oss att förbättra vår webbplats struktur och innehåll.

Vilka typer av cookies använder vi?

Session cookies: För att vissa funktioner på Garphyttan.com eller våra andra webbplatser ska fungera, exempelvis att rätt webbsidor visas för rätt person, använder webbplatsen så kallade "session cookies". När du besöker någon av våra webbplatser förser våra webbservrar din dator med ett unikt id-nummer för det unika besöket. Dessa cookies saknar utgångsdatum och lagras istället temporärt i användarens dators minne tills webbläsaren stängs ner.

Persistent cookies: En persistent cookie har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på din dator eller mobila enhet. Sådana cookies lagras tills livstiden går ut eller tills du själv tar bort dem manuellt.

Tredjepartscookies: En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.

Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Om du väljer att inte tillåta användning av cookies från Garphyttan.com eller någon av våra andra webbplatser så kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas.


Hur raderar jag cookies?


Firefox:

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> Privacy (sekretess) -> och raderar individuella cookies eller rensar din historik.

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> privacy (sekretess) ->, på rullgardinsmenyn under History (historik) markerar du "Use custom settings for history" (använd anpassade inställningar för historik) -> och kryssar för "Always use private browsing mode" (använd alltid privat webbsökningsläge) och avmarkerar "Accept cookies from pages" (acceptera cookies från sidor).


Internet Explorer:

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options (internet-alternativ) -> fliken General (allmänt) -> klicka på Delete (ta bort) -> Cookies -> Delete (ta bort).

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options internet-alternativ) -> Privacy (sekretess) -> för skjutreglaget till toppen. På det här sättet blockerar du alla cookies. -> Klicka på OK.

Google Chrome:

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Tools (verktyg) -> Clear browsing data (ta bort webbinformation -> Delete cookies and other site data (ta bort cookies och andra webbplats- och plugindata) -> Clear browsing data (rensa webbinformation).

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Show Advanced Options (visa avancerade inställningar) -> Content Settings (innehållsinställningar) -> klicka på "Block all sites from storing data" (förhindra att webbplatser sparar data) och markera "Block third-party cookies and site data" (blockera cookies och webbplatsdata från tredje part -> OK.

Safari:

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> klicka på "Show Cookies" (visa cookies). Här kan du antingen radera cookies från en enda domän eller radera alla cookies.

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> under "Accept Cookies" (acceptera cookies), välj "never" (aldrig).

Läs mer om vilka Cookies som används längst ner på sidan.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina Personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Se mer om de specifika lagringsperioderna i punkt 4.

Har du samtyckt till Behandling av dina kontaktuppgifter för utskick av nyhetsbrev, Behandlar Företaget Personuppgifterna för det specifika ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

För att möjliggöra för Företaget att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8. Dina rättigheter och val

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina Personuppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om Behandlingen. (d.v.s. information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina Personuppgifter som Behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina Personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga Personuppgifter.


Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter som vi Behandlar

om:

● uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;

● du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen;

● du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Företaget har gjort och det saknas berättigat intresse för Företaget som väger tyngre;

● du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål;

● personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt; och

● personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Företaget omfattas av.

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:

● behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet;

● för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av; och

● för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Företaget tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

  • om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
  • när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
  • när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Företaget endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Företaget kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina Personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med Behandlingen av dina Personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra

med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I dessa fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

9. Samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på Webbplatsen (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden m.m.) så samtycker du till att dina Personuppgifter (t.ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina Personuppgifter. När du besöker Webbplatsen behöver du samtycka till vår Cookie policy. Dessa cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende. Ditt samtycke gäller för följande domäner: garphyttan.com

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade Personuppgifter i enlighet med det lämnade samtycket, men vi kommer inte att komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss via e-post kundservice@garphyttan.com

10. Vilka kan vi komma att dela dina Personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). När dina Personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vi kan även komma att dela dina Personuppgifter med våra koncernbolag om du har givit ditt samtyckt till att erhålla marknadsföring genom utskick av nyhetsbrev från dessa.

Vi kommer även att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

Företaget kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Företaget beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

11. Var behandlar vi dina Personuppgifter?

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

12. Hur skyddas dina Personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot olovlig eller obehörig Behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Företaget tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt Företagets tillämpliga policys och rutiner.


13. Tillsyn och efterlevnad

Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar till dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss.

Om du anser att vi hanterar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du i första hand kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.

Företaget utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

14. Tredjepartsvillkor

Företagets tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Företaget är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

15. Ändring av Integritetspolicyn

Företaget förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Företaget vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

16. Förvärv

Företag: ITAB Outdoor (Idefix Tekoprodukter AB) 
Syfte: Administration i samband med att Idefix Tekoprodukter AB förvärvas av ITAB Surahammar AB
Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress Arbetsrelaterad information såsom företagsnamn och organisationsnummer
Vad gör vi: Idefix Tekoprodukter AB har förvärvats av ITAB Surahammar AB.  ITAB Surahammar AB kommer att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i vår integritetspolicy. 
Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget ITAB Surahammar AB bedriver liknande verksamhet som Idefix Tekoprodukter AB vilket det gör.
Lagringstid: Vi fortsätter spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i vår Integritetspolicy https://www.garphyttan.com/sv/content/7-integritetspolicy
Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning och få dina personuppgifter raderade ur våra register. 

17. Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig
Garphyttan Original AB
Org nr 559228-2411
E-post: customerservice@garphyttan.com
Telefon: 010-551 55 82
Postadress: Mailbox 408, 111 45 Stockholm
Styrelsens säte: Stockholm

Denna Integritetspolicy gäller från och med 2019-09-30