Free shipping above $150 Fast deliveries Free returns

Om Garphyttan

“Våra kläder ska vara funktionella hjälpmedel och verka i harmoni med användaren. I nära dialog och med stort fokus på att visa hur och vad vi tänkt, uppnår vi detta." - Johan Skullman

Garphyttan är resultatet av ett genuint intresse för samspelet mellan människa och natur och våra produkters funktion och design ska inspirera till och möjliggöra ett liv utomhus oavsett aktivitet. Garphyttans mål är att skapa funktionella och kvalitativa plagg för alla aktiviteter och grunden till god kvalitet är att förstå både avsikten med ett plagg men också dess användare. Detta resulterar i att användaren alltid kan lita på de kläder och den utrustning vi utvecklar. Vi suddar ut gränserna mellan aktiviteter och våra kläder passar såväl arbete som vandring, fiske eller jakt. Våra plagg sätter inga gränser. 

VÅR FILOSOFI

Vi arbetar alltid för hållbara lösningar i alla avseenden när vi skapar våra kläder. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och är. Vi är stolta över att kunna presentera resultatet av detta arbete i form av Garphyttan.


Bakom utvecklingen av Garphyttans produkter står Johan Skullman som i årtionden arbetat professionellt med system- och materialutveckling för både militärt och civilt bruk. Denna erfarenhet resulterar i kläder med väl genomtänkta funktioner, praktiska lösningar och noggranna materialval.

Johan Skullman

Sedan barnsben har naturen varit en viktig komponent i Johans liv, det aktiva utelivet och ett stort intresse för orientering och längdskidåkning präglade hela hans uppväxt.

Johan är en välkänd profil inom outdoorvärlden och har lång erfarenhet inom utvecklings- och utbildningsuppdrag. Han arbetar i dagsläget som expert för några av Nordens största aktörer inom outdoor och har tidigare jobbat med produktutveckling för en av de största globala aktörerna inom friluftsutrustning.

Johan har jobbat i årtionden med system- och materialutveckling för militärt bruk. Utöver sitt arbete som officier i 30 år, har han förutom många militära specialkompetenser även formell utbildning i arbetsfysiologi, textil- och konfektionsteknik och funktionell design. Han håller regelbundet kurser och avancerade utbildningar som ger deltagarna spetskompetens inom bland annat skogsbruk, jakt, viltvård och friluftsliv. Johan har också djupa kunskaper inom överlevnad och har arbetat med detta både i svenska skogar och utmanande internationella miljöer

Bruksorten Garphyttan

Garphyttan symboliserar det gamla brukssamhället med livet på gårdar och arbete i skog, mark, bruk, hyttor och smedjor. Råvaror från berg och mark förädlades till produkter för användning i vardagen. Gränsen mellan arbete och fritid, människa och natur, inomhus och utomhus var inte lika tydlig som den är idag.

Garphyttan vill genom sitt namnval och filosofier värna om dessa svunna ideal. Man levde i och med naturen utan att slösa på dess resurser, i symbios med sin omgivning och det hårda livet och arbetet krävde hållbara och pålitliga produkter.